Namenbank.nl

Deze website is beëindigd. Voor vragen, informatie of advies kunt u contact opnemen met een van de organisaties.

LSR - landelijk steunpunt (mede)zeggenschap
Het LSR is een landelijk steunpunt op het gebied van (mede)zeggenschap. Koepelorganisatie van ruim 500 cliëntenraden in de gehandicapten- en curatieve sector. Verder biedt het LSR kwaliteitstoetsingen, trainingen en cliëntvertrouwenspersonen in de curatieve- en gehandicaptenzorg, de ggz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang.
www.hetlsr.nl

LOC – zeggenschap in zorg
LOC ondersteunt en behartigt de belangen van cliëntenraden en cliënten in de sector verpleging, verzorging, thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, maatschappelijke opvang en welzijn. Bij LOC zijn 2.000 cliëntenraden aangesloten.
www.loc.nl

Raad op Maat
Raad op Maat werkt mee aan het vormgeven van zeggenschap en medezeggenschap van mensen met een handicap. Raad op Maat is het kennis- en adviescentrum voor mensen met een handicap. Als kennis- en adviescentrum verzamelt, bewerkt, bundelt en verspreidt Raad op Maat kennis en informatie en maakt deze toegankelijk voor mensen met een handicap. Ook ontwikkelt Raad op Maat daarvoor nieuwe informatie. Raad op Maat is bereikbaar en beschikbaar voor alle vragen. Indien de vraag bij anderen hoort, verwijzen wij door.
www.raadopmaat.org

PGOsupport
PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. PGOsupport adviseert deze organisaties en ondersteunt initiatieven die hun positie versterken.
www.pgosupport.nl